SMITTEVERN HOS VR GAMES ZONE

Det er trygt hos oss! Vi har innarbeidet FHI sin veileder for smittevern fullt ut i rutinene.

Våre tiltak er godkjent av lokale myndigheter og omfatter blant annet:

  • Alle kunder er pålagt å vaske hender før og etter spill
  • Utstyret desinfiseres grundig etter hvert spill
  • Det utføres hyppige rengjøringsrunder i lokalene gjennom dagen
  • Venteområdet er tilpasset for å redusere smittekilder
  • Hver gruppe får en egen sofa-sone
  • Det sikres 1m avstand mellom personene som ikke har nær kontakt til daglig
  • Vi begrenser totalt antall kunder i lokalene
  • Ansatte følger strenge rutiner for hygiene og kontaktreduserende tiltak i lokalene

Hjertelig velkommen til en trygg og gøyal opplevelse!