Eksklusive lagspill i VR som du ikke får prøvd andre steder i Oslo-området med noe av det beste utstyret innen VR-teknologi. Maksimal innlevelse i VR-verden.

Morsomme opplegg for opptil 48 personer.

Våre vilkår

1. Generelt
1.1 VR Games Zone (videre "Leverandøren") tilbyr lagspill i virtuell virkelighet for opptil 48 personer. Opptil 12 personer kan spille samtidig, og større grupper spiller i flere runder.
1.2 Varemerker, logoer, tekster og bilder på hjemmesiden tilhører Leverandøren og er Leverandørens eiendom. Du kan ikke kopiere eller bruke disse uten skriftlig tillatelse fra Leverandøren.
1.3 Disse betingelsene og brukervilkårene er lagd i samsvar med norsk lov. Eventuelle konflikter skal utelukkende løses av norske domstoler.
1.4 Du oppbevarer egne eiendeler i våre lokaler på egen risiko. Leverandøren tar ikke ansvar for tap eller skade av eiendeler du oppbevarer i Leverandørens lokaler.
1.5 Når du er i Leverandørens lokaler, forplikter du deg til å følge våre retningslinjer, oppføre deg anstendig og rette deg etter de instruksjonene du får av Leverandøren sine ansatte. Leverandøren tolererer ikke noen form for trakassering av våre ansatte. I slike tilfeller kan spillet bli stoppet og/eller du kan bli bortvist fra lokalene eller bli nektet adgang.
1.6 Leverandøren forbeholder seg retten til å endre, stenge eller fjerne deler av spillet uten varsel av tekniske, driftsmessige eller andre uforutsatte grunner. Refusjon gis ikke i dette tilfellet.

2. Booking
2.1 Den som gjør booking må ha fullmakt til å foreta bestillingen på grunnlag av disse vilkårene for hele gruppen.
2.2 Personen er ansvarlig for å foreta alle skyldige betalinger til Leverandøren.
2.3 Den som gjør bestillingen aksepterer disse vilkårene på egen vegne og på vegne av alle deltakerne i bestillingen.
2.4 Den som gjør bestillingen må være minst 18 år gammel.
2.5 Din bestilling vil bli bekreftet via e-post og sms. Bekreftelsen sendes til e-postadressen du oppgir når du foretar bestillingen. Hvis du har spamfilter på e-postkontoen din, kommer kanskje ikke eposten frem til deg. Det er ditt ansvar å kontrollere at bestillingsbekreftelse som er sendt til deg, er korrekt.
2.6 Du er selv ansvarlig for å skrive inn dine opplysninger riktig i nettbasert booking-skjema. Ved å sende inn en nettbasert booking-skjema, garanterer du til Leverandøren at alle opplysninger du oppgir er sanne og nøyaktige.
2.7 En bindende kontrakt mellom deg og Leverandøren trer i kraft når nettstedet bekrefter bestillingen. Bestillingen skal fortsatt være bindende for deg selv om du ikke mottar e-post og / eller sms på grunn av forholdene som Leverandøren ikke kan påvirke. Denne kontrakten og alle forhold som følger av det er underlagt norsk lov.

3. Endringer og avbestillinger
3.1 Det er mulig å avbestille eller flytte timen ved å kontakte oss via e-post eller telefon, men senest 7 dager før spillet starter. Hvis du kontakter oss senere enn 7 dager før spillet starter, må du betale full pris for bestillingen, uansett om du kommer eller ikke. Leverandøren har rett til å sende deg faktura i dette tilfellet.
3.2 Hvis du ikke møter opp for spillet ditt, vil du bli pålagt å betale full pris for spillet. Leverandøren har rett til å sende deg faktura i dette tilfellet. Hvis du booker mindre enn 7 dager før spillet, kan bookingen ikke avbestilles.
3.3 Du kan endre antall deltakere i spillet når som helst etter at bestillingen er gjort. Du er imidlertid pålagt å betale for minst 2 spillere per reservert spill/rom. Hvis du ikke bruker ett av bestilte rom, må du betale 900 kr for det.
3.4 Reglene i 3.1, 3.2 og 3.3 gjelder, uavhengig av årsaker til kanselleringer og endringer. De samme reglene skal gjelde hvis du gjør endringer på grunn av sykdom, katastrofer eller andre uventede situasjoner.

Vilkårene er i samsvar med Angrerettloven og retningslinjene fra Forbrukerrådet. I følge loven er det bestilleren av VR-rom som bærer risikoen for forhindret oppmøte og må forholde seg til leverandørens avbestillingsgebyr. Forbrukerrådet anbefaler å ha reiseforsikring for å dekke utgiftene ved eventuelle uforventede hendelser.

4. Adgang til spillet
4.1 VR-spill er ikke egnet for personer med psykiske problemer eller barn under 8 år. Deltakelse skjer på eget ansvar. Barn under 14 år må følges av en voksen.
4.2 Deltakere under sterk alkohol påvirkning eller voldelig oppførsel kan nektes adgang til lokalene uten noe refusjon.
4.3 Alle som velger å besøke våre lokaler skal gjøre det helt på egen risiko. De er fullt ansvarlige for alle form for tap, skade (fysisk eller psykisk) eller dødsfall som skjer under besøket. De er forpliktet til å følge Leverandørens sikkerhetsregler som er gitt før starten av spillet.
4.4 VR-spillene er tilgjengelige for personer som bruker rullestoler.

5. Priser
5.1 Det betales Leverandørens oppsatt pris per deltaker. Pris per deltaker er avhengig av totalt antall deltakere.
5.2 Gjeldende rabatt er oppført på nettsiden. Flere rabatt kan ikke kombineres sammen.
5.3 Leverandøren har rett til å korrigere feil i prisene angitt i booking-bekreftelsen.

6. Skader på utstyret
6.1 Det er ikke tillatt å bruke fysisk makt på utstyret eller å bevege seg i slik hastighet at krasj i vegg eller hverandre medfører skade på utstyret. Hvis du forårsaker skade på utstyret ved å ikke følge Leverandørens regler, bruke fysisk makt eller krasje i vegger eller hverandre med bevegelser som medfører skade på utstyret, må du dekke hele kostnaden for utstyret.

7. Oppmøte
7.1 Oppmøte er 15 minutter før spillestart.
7.2 Ved tidligere oppmøte, kan du bli bedt å vente på din tur utenfor lokalene.
7.3 Ved oppmøte senere enn 5 minutter før spillestart, kan gruppen få redusert tid. Ingen refusjon blir gitt i dette tilfellet.
7.4 Gruppen som bestilte en time har lov til å bruke lokalene kun under tiden avsatt til besøket. De kan ikke oppholde seg i lokalene før og etter oppsatt tid.

8. Gavekort
8.1 Gavekortet må fremvises når du ankommer lokalene på spilltidspunktet.
8.2 Du kan ikke benytte bare deler av gavekortet, hele gavekortet må brukes.
8.3 Det er ikke mulig å angre gavekortkjøp. Gavekort kan ikke returneres / refunderes.
8.4 Gavekort er gyldig i ett år fra kjøpsdato. Utgått gavekort kan ikke brukes eller refunderes på noe vis.
8.5 Vi erstatter ikke gavekort som er mistet.
8.6 For bestillinger med gavekort gjelder samme regler for endringer og avbestillinger som for andre spill. Gavekortet anses som innløst hvis du ikke møter opp til avtalt spilltidspunkt eller kanseller/flytter bestillingen senere enn 7 dager i forveien.

9. Force Majeure
9.1. Leverandøren har intet ansvar eller kan betale noen erstatning for kanselleringer eller noen skade når våre forpliktelser blir påvirket som et resultat av «force majeure». «Force majeure» beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, terror, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd.

10. Personvernerklæring
10.1 Dataansvarlig: Leverandøren er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Det betyr at vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger.
10.2. Formål med innsamling av personopplysninger: Leverandøren sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de formål som er angitt her.
10.2.1 For å håndtere bookinger (kontaktdetaljer, betalingsinformasjon, IP adresse, informasjon om din gruppe)
10.2.2 For å håndtere kjøp av gavekort (kontaktdetaljer, betalingsinformasjon, informasjon om din gruppe)
10.2.3 For å besvare eventuelle forespørsler (kontaktdetaljer)
10.2.4 For å dele teambilder i sosiale media basert på muntlig samtykke (bilde)
10.2.5 For kundeanalyse (informasjon om din gruppe og booking)
10.3 Vårt grunnlag for behandling er: Nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i; Levere et totalprodukt for opplevelsen hos oss; Kundeanalyse; Ditt samtykke. Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke så har du rett til å tilbakekalle dette.
10.4 Overføring av personopplysninger:
10.4.1 Overføring av personopplysninger til tredjepartsleverandører kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.
10.4.2 Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.
10.4.3 Vi forbeholder oss retten til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.
10.4.4 Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass. Leverandøren benytter tredjepartsleverandører listet nedenfor. Disse leverandørene har alle bekreftet at de har oppdatert sine personvernerklæringer for å gjenspeile kravene som er angitt i General Data Protection Regulation (GDPR). Vi deler ikke dine personopplysninger til andre tredjepartsleverandører.
10.4.4.1 QuickPay, PayPal, iZettle, Conta og Vipps for betalinger
10.4.4.2 Facebook og Instagram for publisering av teambilder
10.5 Kategorier av personopplysninger: Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg
10.5.1 Kontaktdetaljer
10.5.1.1 I bookingprosessen blir navn brukt til identifikasjon mens mailadresse og mobilnummer blir brukt til kommunikasjon.
10.5.1.2 Ved kjøp av gavekort blir navn brukt til identifikasjon mens mailadresse og mobilnummer blir brukt til kommunikasjon.
10.5.1.3 Ved besvarelse av forespørsler blir navn og mailadresse brukt til kommunikasjon.
10.5.2 Teambilder
10.5.2.1 Ved muntlig samtykke blir teambildet publisert på Facebook og/eller Instagram
10.5.3 Betalingsinformasjon
10.5.3.1 I bookingprosessen blir betalinger håndtert av PayPal, QuickPay eller Vipps.
10.5.3.2 Ved kjøp av gavekort blir betaling håndtert av PayPal, QuickPay eller Vipps.
10.5.4 IP adresse: I bookingprosessen blir IP adressen identfisert.
10.5.5 Input til kundeanalyse: I bookingprosessen blir det forespurt svar til to spørsmål som blir brukt til kundeanalyse 10.6 Juridisk sett behadles opplysningene av Experience Production Aksjeselskap, 915999077, Cort Adelers gate 35a, 0251 Oslo.
10.7 Dine rettigheter
10.7.1 Hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette en henvendelse til oss.
10.7.2 Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om å få uriktige personopplysninger korrigert, slettet eller endret ved å rette en henvendelse til oss. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses, om dataportabilitet eller gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger.
10.7.3 Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

11. Sikkerhet ved bruk av hjemmesiden
11.1 Hjemmesiden er eid og driftet av Leverandøren. Leverandøren har rett til å endre betingelser og brukervilkår samt gjøre endringer på hjemmesiden uten varsel.
11.2 Betingelser og brukervilkår gjelder for alle som besøker Leverandørens hjemmeside, og bør leses nøye.
11.3 Hjemmesiden er ment for personlig bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, selge eller publisere hele eller deler av innholdet til noen.
11.4 Det er ikke tillatt å dele hele eller deler av innholdet på hjemmesiden på en måte som er ulovlig, ærekrenkende eller skadelig.
11.5 Hjemmesiden bruker cookies for å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen, samle statistikk og tilpasse annonser som vises til brukere. Informasjonen vi samler ved bruk av cookies er blant annet IP-adresser, operativsystemer, bruk/navigasjon, enhetens lokasjon o.l. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form, som betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Du kan endre nettleserinnstillingene dine for å identifisere og blokkere bruk av informasjonskapsler. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no.
11.6 Internett er aldri helt sikkert. Leverandørenn gjør alt vi kan for å beskytte betalingsinformasjon gitt til oss via nettet. Leverandøren er ikke ansvarlig for noen skade eller tap som følge av at slik informasjon eventuelt skulle komme på avveie. Betaling via hjemmesiden skjer med PayPal eller QuickPay.
11.7 Leverandøren er ikke ansvarlig for noe direkte eller indirekte tap, også av data, som følge av bruk av hjemmesiden.